Marianum-ügy: Romániában állampolitikává vált a lopás

Amint az a sajtóban napvilágot látott, a legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az egykori kolozsvári Marianum katolikus leánynevelő intézet épületeinek restitúcióját.

E mostani eset is pontosan jelzi: Románia nem hajlandó visszaszolgáltatni jogos tulajdonosainak a tőlük elrabolt javakat, a restitúciós folyamat ellehetetlenítése pedig a lopás minősített esete és állampolitikai rangra emelése.

Összhangban a kolozsvári Szent Mihály plébánia korábbi állásfoglalásával, az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként is úgy gondoljuk, hogy a Marianum államosítása és a visszaszolgáltatás ellehetetlenítése összeegyeztethetetlen a jogállamiság elveivel. A legfelsőbb bíróság által meghozott ítélet is bizonyítja a romániai igazságszolgálatás berkeiben alkalmazott – súlyos és egyértelmű magyarellenes színezettel bíró – kettős mércét, mely ellen minden adandó alkalommal kötelességünk szót emelni, s melyről a nemzetközi fórumokat is tájékoztatjuk.

A Marianum helyzete különösen is szimbolikus, hiszen az 1948-as államosítást követően épületében a magyar tannyelvű Bolyai Egyetem működött, melyet a szélsőségesen magyarellenes diktatúra 1959-ben felszámolt. Így mára már nem csak az önálló magyar egyetem ügyére mért végzetes csapást a román államvezetés, hanem az épületegyüttes is jogtalan tulajdonosánál maradhat.

Miként korábban a Batthyáneum esetében, úgy most is felhívjuk a figyelmet: a bonyolult helyzetben kézenfekvő megoldást jelenthetne a bukaresti magyar képviselet. Szorgalmazzuk: a hatalom közelében lévő magyar döntéshozók érjék el, hogy a Marianum (is) kerüljön vissza jogos tulajdonosához, a római katolikus egyházhoz!

 Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Bizottsága 

Megosztás