MAGYAR POLGÁRI PÁRT – ORSZÁGOS TANÁCS                                              

ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT – ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS

1/2020-as számú HATÁROZAT

politikai szövetség megkötésének tárgyában

A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa és az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Küldöttgyűlése, a 2020. január 18-án Csíkszeredában megtartott együttes ülésén, a Magyar Polgári Párt Alapszabályának 56. szakasza (j) és (k) pontjaiban foglaltaknak, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt Alapszabályának 33. cikkely (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, politikai szövetség megkötésének tárgyában

ELHATÁROZZÁK

  1. szakasz: A Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt számára, célkitűzéseik és a politikai keretprogramjaikban megfogalmazottak megvalósítása érdekében, az elkövetkező időszak kiemelt prioritását jelenti a 2020-as önkormányzati, valamint az azt követő választásokon való minél eredményesebb részvétel.
  2. szakasz: Ennek megfelelően, tudomásul véve a tagjaink és támogatóink részéről utóbbi években megfogalmazott igényt, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt között létrejön egy politikai szövetség, „Erdélyi Magyar Szövetség” néven.
  3. szakasz: Elfogadják az 1. számú mellékletben szereplő Megállapodás politikai szövetség létrehozásáról elnevezésű protokollumot, a 2. szakaszban elhatározott politikai szövetség alapdokumentumaként.
  4. szakasz: Megbízzák a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökeit a 3. szakaszban szereplő protokollum aláírásával, valamint a Szövetségnek a törvény szerint a bíróságon való bejegyzése érdekében történő megfelelő jogi lépések megtételével.

Ülésvezető Elnökség

Márton Zsuzsanna

Tőke Ervin

Csíkszereda, 2020. január 18.

Határozat a politikai szövetség megkötésének tárgyában (PDF – HU/RO)