A lakosság terheit enyhítendő tegyék egyszerűvé a távfűtés szubvencionálásával kapcsolatos ügymenetet!

Romániának – és vele együtt az ország lakosságának – jelen pillanatban is olyan válságokkal kell megküzdenie, melyek külön-külön is komoly fenyegetést jelentenek az ország stabilitására nézve. A katasztrófakormányzás eredményeként a koronavírus-járvány európai és világviszonylatban is példátlan pusztítást végez az országban, a hatalomhoz foggal-körömmel ragaszkodó bukaresti döntéshozók pedig képtelenek úrrá lenni a számos összetevőből álló válsághelyzeten. Ez utóbbit súlyosbítja az energiaárak elszabadulása, mely soha nem látott terheket ró a lakosságra.

Az ország vezetőinek alkalmatlanságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Románia parlamentjében bár megszavazták az energiaárak befagyasztását, mindez a távfűtést igénybe vevőkre nem vonatkozik. Az ok egyszerű, de felháborító: a honatyák nemes egyszerűséggel megfeledkeztek közel kétmillió olyan romániai lakosról, akik távfűtéses hálózatra vannak rácsatlakozva. Ugyanígy a hozzá nem értés és látszatpolitizálás szomorú példája a tűzifa áfájának 5%-os csökkentése egy olyan kései időpontban, amikor a lakosság nagyrésze már megvásárolta a télire szükséges tüzelőanyagot.

Ugyancsak égbekiáltó az a napvilágot látott tény, hogy a kormány 310 millió lejt utalt ki a költségvetési tartalék alapból 31 romániai város önkormányzatának a távfűtés szubvencionálására, ám alig akad olyan település, mely legalább a harmadát megkapta volna a kért összegnek. Ha pedig ez nem volna elég, a távfűtést használókat – december 31-i határidővel – fűtésórák felszerelésére is kötelezik, mely további több száz lejes terhet jelent minden egyes háztartás esetében.

Épp ezért az Erdélyi Magyar Szövetség szorgalmazza: a távfűtés szubvencionálásra vonatkozó törvény gyakorlatba ültetésekor a minisztérium illetékesei törekedjenek arra, hogy a támogatás igénylése a lehető legkevesebb bürokráciával járjon és ne terheljék még jobban az önkormányzatokat. Javasoljuk: a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium azonosítson be újabb forrásokat a távfűtés szubvencionálására, mert jól láthatóan a rendelkezésre álló összegek nem elegendőek az igényelt támogatások biztosítására. Hogy ez így van, annak egyik oka a bukott Cîțu-kormány korábbi, felelőtlen pénzszórása, mely során az ország tartalék alapjából jelentős összegeket kizárólag politikai alapon osztottak szét. Az így elkövetett hibák orvoslása most elengedhetetlen szükségszerűség.

Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Bizottsága

Megosztás