EMSZ-es törvénytervezet: fordítsák le a bíróságok költségein a magyarul írt beadványokat!

Kulcsár-Terza József és Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség parlamenti képviselői iktatták azt a Polgári Perrendtartási Törvénykönyvet módosító tervezetet, amely lehetővé tenné, hogy a polgári perekhez tartozó, a nemzeti kisebbségek nyelvén írt beadványokat a bíróságok költségein fordítsák le az állam nyelvére. A kezdeményezést az RMDSZ képviselői, valamint néhány kisebbségi képviselő is támogatták.

A tervezet indoklásában olvasható: Románia alkotmányának 128-ik cikkelye kimondja, a román állampolgárságú és valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját anyanyelvük szabad használatához a bírósági eljárások során, ugyanakkor igényelhetik tolmács vagy fordító segítségét is, ezek költségvonzatait pedig az államnak kell magára vállalnia. Ugyancsak támogatja a bírósági eljárások során a szabad anyanyelvhasználatot a Románia által a 282/2007-es számú törvényben ratifikált Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája is. Mindezek ellenére a 134/2010-es törvénnyel elfogadott új Polgári Perrendtartási Törvénykönyv megalkotásakor a fentebbi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyták.

Az EMSZ parlamenti képviselői a benyújtott új törvénytervezet kapcsán elmondták: fontosnak tartják, hogy a szabad anyanyelvhasználat minden területen és élethelyzetben biztosított legyen, és senkit ne érhessen diszkrimináció azért, mert – szóban vagy írásban – az anyanyelvét kívánja használni a polgári perek során. Márpedig, ha ez utóbbinak plusz költségvonzatai vannak, az sokakat megfoszthat e jogától, így a most benyújtott tervezet e problémát kívánja orvosolni.

Megosztás