Árnyék vetülhet a szavazás lebonyolításának tisztaságára!

A választásokhoz közeledve, miután a jelöltségek véglegesek és a kampányidőszak is elkezdődött, az utolsó szervezési kérdés a szavazóköri bizottságok felállítása.

Azon bizottságokról van szó, amelyek minden szavazókörben jelen vannak a szavazás egész ideje alatt, kezelik a szavazói névlistát, átadják a szavazólapokat a szavazópolgároknak, technikai útbaigazítást biztosítanak, illetve biztosítják szavazókörben a rendet és a törvényesség betartását, valamint a szavazás lejártával megszámlálják az urnákba bedobott szavazatokat, és egy jegyzőkönyvben rögzítik az illető szavazókörben a szavazás eredményét. Egy fontos testületről van tehát szó, éppen ezért a törvényhozó úgy rendelkezett, hogy lehetőleg minél több párt küldöttje lehessen tagja („urnabiztosként”), így biztosítva a választás lebonyolításának a tisztaságát. A törvény szerint előnyt élveznek a parlamenti frakcióval rendelkező pártok és nemzeti kisebbségi szervezetek, és amennyiben marad üres hely, a nem parlamenti pártok is delegálhatnak urnabiztosokat.

2024. június 9-én két választás lesz egyidőben megszervezve: az európai parlamenti és a helyhatósági választás. A kormány sürgősségi rendelettel szabályozta azokat a kérdéseket, amelyek a két választás külön törvényében összehangolandó volt. Így azt is, hogy a két választást mindenütt ugyanabban az időben, ugyanabban a szavazókörben, és ugyanannak a bizottságnak a felügyelete alatt bonyolítják le. Amit a kormány – véletlenül vagy szándékosan – elszámolt, hogy az urnabiztosi helyek kiosztásánál betettek még egy prioritási kört, az EP-képviselőkkel rendelkező pártokét, viszont az urnabiztosok száma szavazókörönként ugyanaz a 7 maradt. Ez azt eredményezi, hogy amennyiben minden elsőbbségre jogosult párt és kisebbségi szervezet jelöl urnabiztosokat, a nem parlamenti pártok részére, így az Erdélyi Magyar Szövetség részére sem jut urnabiztosi hely.

Tekintve, hogy a román pártok nem mindenütt indulnak a választásokon magyarlakta vidékeken, nem kellene probléma legyen az EMSZ részére az urnabiztos delegálás. Az utóbbi napokban tudomásunkra jutott, hogy az RMDSZ megállapodást kötött különböző kisebbségi szervezetekkel, miszerint Hargita megyében az örmény, Kovászna megyében a bolgár szervezet nevében állítana egy második sor urnabiztost, így elfoglalva a maradt üres helyet, és megnyitva annak a lehetőségét, hogy egyszínű legyen a szavazóköri bizottság. Ez viszont a szavazás lebonyolításának tisztaságára vethet árnyékot.

Nyilvánosan felkérjük az RMDSZ területi vezetőségeit, hogy tekintsenek el ettől a rejtett, második soros urnabiztosi jelöléstől (illetve adott esetben vonják vissza azokat), ezáltal biztosítva mindenki számára a választásokra a lehető maximális mozgósítás lehetőségét!

Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége

Megosztás