Zakariás Zoltán: „Alkotmányos szintre kell emelni a régiókat, mint kiterjedt döntési kompetenciákkal rendelkező közigazgatási egységeket!”

Február 16-án Zakariás Zoltán parlamenti képviselő (EMSZ) meghívására, a székelyudvarhelyi inkubátorház konferenciatermében ülésezett a Képviselőház Európai Ügyek Bizottsága, valamint meghívottként Kulcsár-Terza József és három szociáldemokrata képviselő.

Az ülés az Európai Bizottság által kezdeményezett „Európa jövője konferencia” égisze alatt került megrendezésre, Kolozsvár és Nagyszeben után harmadik kihelyezett ülésként. A konferencia, mely „A kis helyi gazdaság – a hagyományos közösségek megmaradásának és fejlődésének kulcsa” címet viselte, a helyi szereplők elképzeléseit hivatott feltérképezni az Európai Unió jövőbeli fejlődésének irányvonalaival kapcsolatosan.

Pálfi Kinga alpolgármester köszöntő szavai után online előadóként Daniela Gîtman külügyminisztériumi és Cristian Roman európai fejlesztési minisztériumi államtitkárok, Anca Păduraru európai bizottsági raportőr, valamint Victor Negrescu európai parlamenti képviselő, az uniós finanszírozásokról és a kohéziós politikából eredő lehetőségekről tájékoztatták a helyszínen és online jelenlevő bizottsági tagokat.

Szakács-Paál István előadásában az általa igazgatott inkubátorház történetét és eredményeit mutatta be, kiemelve a hasonló kezdeményezések fontosságát az induló vállalkozások számára a kezdeti nehézségek leküzdésében, illetve a helyi hatóságok összefogásának példáját a helyi gazdaságnak teremtett lehetőségek tekintetében.

Szathmáry Zsolt, a marosvásárhelyi St. Georgius Manager Club elnöke a vállalkozószövetség szerepéről értekezett a helyi vállalkozók közötti, illetve a helyi vállalkozók és helyi hatóságok közötti gazdasági és társadalmi együttműködés elősegítésében.

Zakariás Zoltán bizottsági tag felszólalásában leszögezte, hogy Európa jövője kapcsán elsősorban itthon kell a megfelelő előkészületeket megtenni, kiemelve a mostani széles parlamenti többség felelősségét a román alkotmány módosítását illetően, aminek keretében végre alkotmányos szintre kellene emelni a régiókat, mint kiterjedt döntési kompetenciákkal rendelkező közigazgatási egységeket, ezáltal zárkózva fel az EU többi tagjához. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Európában sok olyan régió létezik, mint Székelyföld, amely egyrészt a nagyvárosi aglomerációk hiánya, illetve a nemzeti jellegének különbözősége miatt hátrányos helyzetbe kerül a szomszédos régiókhoz képest a különféle uniós és hazai fejlesztési források lehívását illetően, és hogy ezt a jelenséget a jövő uniós kohéziós politikáinak különleges figyelemmel kell követnie és korrigálnia. A résztvevők figyelmébe ajánlotta ebben a kérdésben az SZNT által kezdeményezett, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, amelyet 1,4 millió uniós állampolgár írt alá.

Iulian Bulai Neamț megyei képviselő, csatlakozva az előbbi felszólaláshoz, megjegyezte, hogy Moldva Székelyföldhöz hasonló hátrányos helyzetben van a fejlesztéseket illetően, és a valós pénzügyi decentralizáció támogatásáról biztosította a jelenlevőket.

Az ülést követően a jelenlevők megtekintették az inkubátorházat, valamint több olyan helyi kisvállalkozásnál tettek látogatást, amelyek részben a helyi együttműködéseket példázzák, részben az egész országra kiterjedő kapcsolatrendszert sikerült kiépíteniük.

A bizottság kihelyezett üléseinek sorozata a következő hónapokban az ország több régiójában folytatódik.

 

Megosztás