Szakértelemre és egyenlő jogokra van szükség a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyének rendezéséhez

Amint az várható volt, a közigazgatási bíróság újból eltörölte azt a marosvásárhelyi tanácshatározatot, amely a katolikus iskola létrehozását célozta. Városunkban az oktatás kérdése régóta a tudatos etnikumközi feszültségkeltés egyik legfőbb eszköze, amelyet – meggyőződésünk szerint – a lehető legrövidebb idő alatt fel kellene számolni. Ellenben amíg érdekellentét áll fenn a Római Katolikus Teológiai Líceum és az Unirea Nemzeti Kollégium között, addig minden jószándékú kezdeményezés eleve bukásra van ítélve.

Lássunk világosan: a katolikus iskola megalapítása nemzetstratégiai szempontból is kiemelkedő, fontos magyar ügy. Mint ilyen, megengedhetetlen, hogy hanyagságból, vagy a választott képviselők tapasztalatlanságából eredően olyan súlyos mulasztásokat kövessen el a marosvásárhelyi önkormányzat, amelyek következtében közös ügyünket sorozatosan elgáncsolhatja a főtanfelügyelőség, a prefektúra vagy épp a közigazgatási bíróság. Nem megengedhető, hogy ezek a hatóságok – akik egyébként is minden rendelkezésükre álló eszközzel az iskolaalapítás ellen tesznek – olyan hibákra hivatkozhassanak, mint a transzparencia hiánya vagy épp a törvényes előírások be nem tartása.

A kialakult helyzet megoldásához tehát gyökeres változtatásra van szükség. Egyetlen közösség sem érezheti vesztesnek magát azért, mert létrejön a felekezeti iskola. A marosvásárhelyi önkormányzatnak olyan alaphelyzetet kell teremtenie, amely révén az Unirea Nemzeti Kollégium megőrizheti presztízsét a román közösségen belül egy modern, jól felszerelt iskolai kampuszban, a Római Katolikus Teológiai Líceum pedig elfoglalhatja az őt megillető, méltó helyét az egyházi ingatlanban. Meggyőződésünk: a marosvásárhelyi katolikusoknak pontosan annyi joguk van az önálló felekezeti iskolához, mint a temesvári ortodoxoknak.

Az Erdélyi Magyar Szövetség marosvásárhelyi szervezete 

Megosztás