Mint eddig, úgy ezután is ünnepelni fogunk március 15-én!

Miután korábban a román parlament jogi bizottsága, valamint az emberi jogi, vallási és kisebbségügyi szakbizottság is kedvezőtlenül véleményezte azt a törvénytervezetet, amely értelmében a romániai magyarság ünnepnapjává nyilvánítanák március 15-ét, nem ért minket meglepetésként, hogy a tervezetet az alsóház plénuma is elutasította – döntéshozó kamaraként.

Az elmúlt időszak egymást követő magyarellenes eseményei, valamint az elmúlt száz év román nemzetállami céljai mára már mindenki számára világossá tették: a bukaresti vezetés legfőbb célja egy egynyelvű, egyvallású és egynemzetiségű ország létrehozása, amelyben az őshonos erdélyi magyar kisebbségnek – szándékaik szerint – nincs helye. A román államhatalom következetesen igyekszik csorbítani erdélyi magyar közösségünk jogait, támadja szimbólumainkat, gúnyt űz anyanyelvünkből, s minden rendelkezésére álló eszközzel azon van, hogy magyarságunk ne érezhesse otthon magát saját szülőföldjén. Március 15-e ünnepnappá nyilvánításának elutasítása is ezen magyarellenes cselekedetek sorába illeszkedik.

Úgy látszik a bukaresti döntéshozóknak a kudarcos válságkezelés közepette is jócskán akad idejük új ünnepnapok kijelölésére és ellehetetlenítésére, de miként hiába próbálják törvényi úton ünnepnappá változtatni június 4-i gyásznapunkat, úgy hiába utasítják el e mostani törvénytervezetet, s gördítenek újabb és újabb akadályt magyarságunk szabad megélésének útjába, hiszen miként eddig, úgy ezután is, a magyar szabadság ünnepén, március 15-én, továbbra is meg fogunk emlékezni hőseinkről.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke

Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke, a Magyar Polgári Párt elnöke

Megosztás