Megalakult az Erdélyi Magyar Szövetség Maros megyei szervezete

A küldöttgyűlés Szűcs Péternek szavazott bizalmat, hogy megyei elnökként építse, gyarapítsa a megyei EMSZ-alapszervezetek számát az elkövetkező időszakban. Munkáját Brassai Hunor alelnök, valamint Pál Zoltán, Portik Dénes és Vass Imre elnökségi tagok segítik majd.

A megyei elnökség összetételének kialakításakor fontos szempont volt, hogy a megye jelentős magyar kisrégiói képviseltessék magukat, ezáltal is hozzáférhetővé téve a döntéshozás folyamatait a széleskörű tagság számára.

Az EMSZ előtt álló elsődleges feladatként az alapszervezetek hálózatának kiépítését, kulturális programok szervezését, valamint a 2024-es önkormányzati választásokra való felkészülést jelölte meg a frissen megválasztott megyei elnök.

Szűcs emellett nagy hangsúlyt kíván fektetni arra is, hogy ez a szervezet ne pusztán a korábbi Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt összessége legyen, hanem az új név alatt minden jóérzésű és nemzeti identitású ember megtalálhassa a helyét, még azok is, akik eddig kívülállóként figyelték a közélet eseményeit.

Megosztás