Megalakult az Erdélyi Magyar Szövetség erdőszentgyörgyi szervezete

A december tizedikén tartott gyűlésen a jelenlévők egyhangúlag választották elnökükké Gagyi Józsefet. Az elnök munkáját Zielmann Jenő alelnök, valamint Schmitt-Kovács András elnökségi tag segíti majd. Gagyi a megválasztását követően arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a Küküllő-mente egyik legmeghatározóbb településeként Erdőszentgyörgy feladata az, hogy munkahelyeket teremtsen és ezzel helyben tartsa a kisváros és vonzáskörzetének munkaképes korosztályát. Mint mondta, a hajdanán virágzó iparral rendelkező városkának rengeteg kiaknázatlan lehetősége van, melyeket fel kell tárni és meg kell teremteni ezek kibontakozásához a politikai feltételeket. 

Megosztás