Az EP a politikai foglyokat segítse, ne az agresszorokat!

Mint ismeretes, az Európai Parlament jogi bizottságának 2021. február 23-i ülésén spanyol baloldali képviselők aktív közreműködésével többségi döntés született, amelynek lényege: az unió törvényhozása tűzze napirendjére három katalán EP-képviselő mentelmi jogának megvonását. A Katalónia függetlenségi törekvését tűzzel-vassal ellenző Spanyolország nyomására az EP elnöksége sietett március 8-ára kitűzni a plenáris vitát és szavazást Carles Puigdemont, Toni Comín és Clara Ponsatí mentelmi jogának megvonásáról, hogy a madridi kormány kikérhesse és bebörtönözhesse őket.

Erdélyi magyarokként jól ismerjük a hatalom ilyen formájú megnyilvánulását: nem csak a kommunista diktatúra legsötétebb időszakaiban teltek meg a hazai börtönök politikai foglyokkal, de a rendszerváltást követően is szemtanúi lehettünk annak, miként kreál mondvacsinált vádakat a magyarellenes bukaresti vezetés két székely fiatal ellen, s hogyan veti börtönbe – ártatlanul – Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A katalán függetlenségért küzdő politikai szereplők és a székely hazafiak helyzete bizonyos szempontból megegyező: mindannyian békés eszközökkel igyekeztek nemzeti közösségük számára élhetőbb jövőt biztosítani, miközben a fennálló hatalom mindent bevetett (és bevet) annak érdekében, hogy elhallgattassa őket. E folyamat pedig még most is zajlik: a Beke—Szőcs páros mind a mai napig börtönben van, a katalán függetlenség harcosainak mentelmi jogát pedig épp most készül felfüggeszteni az Európai Parlament, hogy a madridi kormány szabadon meghurcolhassa és akár 25 év börtönbüntetésre ítélje őket.

Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Parlament nem a politikai foglyok és üldözöttek oldalán áll, hanem azon agresszorokén, akik az államhatalom képviselőiként mindent elkövetnek az őshonos nemzeti közösségek megfélemlítéséért. Meggyőződésünk, hogy Beke István és Szőcs Zoltán, valamint a katalán politikusok nem valami ellenében cselekedtek, hanem nemzeti közösségeik elkötelezett szolgálóiként, ezért pedig megbecsülés illeti őket nem pedig a mostanihoz hasonló üldöztetés. Felháborító, hogy a katalánok mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló szavazás egyáltalán megtörténhet az Európai Parlamentben, s ezt húzza alá az a több mint félszáz volt EP-tag állásfoglalása is, melyhez Tőkés László, volt európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is csatlakozott.

Ezúton is szolidaritásunkról biztosítunk minden meggyőződéséért és békés célkitűzéseiért meghurcolt politikai foglyot, s a lehető leghatározottabban visszautasítjuk azt az egyre inkább elharapódzó EU-s gyakorlatot, mely szerint a különböző nemzeti kisebbségek érdekei mindinkább hátrányba kerülnek a többség agresszív, kisebbségellenes fellépéseivel szemben.

Az Erdélyi Magyar Szövetség Állandó Bizottsága

Megosztás