Újabb botrányos ügyészségi határozat: ismét semmi kivetnivalót nem találtak az úzvölgyi magyarellenes eseményekben

Mint ismeretes, az úzvölgyi katonatemetőben történt súlyos magyarellenes eseményeket követően az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt feljelentést tett az ügyészségen rongálás, garázdaság, testi sértés és gyűlöletbeszéd miatt. A tavalyi évben a feljelentésben szereplő vádak mindegyikét ejtette az ügyészség, majd a jóváhagyott fellebbezést követően, a bíróság visszaküldte az ügyet az illetékes ügyészséghez, hogy az további részletes vizsgálatot folytasson le. Az ügyészség által a napokban megküldött válaszból kiderül: az újból lefolytatott vizsgálatok ellenére sem találtak bűncselekményre utaló nyomot, így ismételten ejtették az összes vádat.

Fontos ugyanakkor megjegyezni: a vizsgálat során kizárólag román tanúkat hallgattak meg, akik mind azt vallották, hogy az úzvölgyi temetőgyalázás alkalmával nem történt rendzavarás, noha ezt számos videófelvétel is cáfolja. Mi több, a román tanúk beszámolói szerint épp a jelenlévő magyar közösség képviselői viselkedtek úgy, hogy az erőszakos cselekedethez vezethetett volna, de szerencsére a románok nem válaszoltak a provokációra.

Az ügyészség válaszából az is kiderül, hogy a csíkszentmártoni önkormányzat nem tett feljelentést a hősi magyar katonatemető kapujának megrongálása miatt, ezért az ügyészség a rongálásra vonatkozó vádat is ejtette, s mivel a Kulturális Minisztérium szerint a temető nem műemlék, ezért rongálás miatt kizárólag annak tulajdonosa tehetne feljelentést. Ugyanakkor Csíkszentmárton község az ügyészség irányába jelezte: nem rendelkeznek információval a temető kapujának tulajdonosára vonatkozóan. Ugyanígy ejtette az ügyészség a testi sértésre vonatkozó vádakat is, arra hivatkozva, hogy ilyen feljelentés nem érkezett hozzájuk.

Ejtették a garázdaság és közrend megzavarására vonatkozó vádakat is, mondván, csak hazafias dalok és a román himnusz hangzott el a helyszínen, noha az indoklás egy későbbi pontján beismerik, mégiscsak hallhatók voltak a jelenlévő magyaroknak szánt gyalázkodó rigmusok. Érdekesség továbbá, hogy az ügyészség – az első határozatától eltérően – már nem érvel azzal a megállapítással, mely szerint azért nem történt nemzetiség elleni uszítás az úzvölgyi temetőben, mert a magyar közösség nem számít nemzeti kisebbségnek, de ugyanakkor megjegyzik: csak az minősül gyűlöletbeszédnek, ami a nagy közönségnek szól, az úzvölgyi esetben azonban csak egy meghatározott számú csoport hallhatta a magyarellenes rigmusokat.

Az ügyészség válaszára reagálva Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke elmondta: ez a mostani eset is jól bizonyítja azt a fajta kettős mércét, melyet a román igazságszolgáltatás alkalmaz a magyarság kárára. „Ebből a példából is jól kivehető az állampolitikává emelt romániai magyarellenesség. Számos videófelvétellel bizonyítottuk magunk is, hogy az úzvölgyi temetőnél nem csak hősi halottaink emlékét gyalázták meg, hanem botokkal, zászlórudakkal támadtak a magyarokra. Úgy tűnik, minden tény és bizonyíték ellenére az ügyészség az agresszorokat védi, s ez egyetlen dolgot bizonyít, mégpedig azt, hogy Románia nem jogállam” – mondta Csomortányi.

„Én ott voltam az úzvölgyi temető kapujában, amikor az odagyűjtött román tömeg ránk támadt és betört a temetőbe. A saját szememmel láttam, amit a videófelvételek is igazolnak. Sajnálatos, hogy a román igazságszolgáltatás ilyen mértékben figyelmen kívül hagyja a valóságot, az európai és a romániai jogrendet semmibe véve, a terhelő bizonyítékok ellenére büntetlenül jóváhagyja a gyalázkodást. Az erdélyi magyar politikusok első számú felelőssége kell legyen megvédeni közösségünk tagjait és történelmi hagyatékunkat a fokozódó magyarellenességgel szemben” – tette hozzá Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az EMSZ társelnöke.

Megosztás