SIKERÜLT! – Az új magyar egység egymillió aláírást eredményezett!

A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéséhez egy nappal a határidő lejárta előtt összegyűlt a szükséges egymillió támogató aláírás, így várhatóan a korábbi, Minority Safepack kezdeményezés támogatói számát tudjuk majd az autonómiatörekvések sikerre vitele érdekében indított mozgósítás eredményeként felmutatni.

Ugyanakkor még most sem szabad hátradőlnünk, hiszen a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben – amikor a papír alapú gyűjtés lehetetlenné vált –, valamint az elektronikus aláíró felület sorozatos leállásai közepette négy európai országból még nem gyűlt össze a kellő mennyiségű kézjegy. Ezért az SZNT-vel együtt kérjük és elvárjuk az Európai Bizottságtól, hogy hosszabbítsák meg az aláírásgyűjtésre adott időszakot!

Az autonómiaküzdelem fontos csatáját sikerült megnyerni, és annak ellenére, hogy akadtak kétkedők is, az elmúlt napokban szinte példa nélküli összmagyar mozgósításnak lehettünk szemtanúi, ugyanis alig néhány nap leforgása alatt mintegy nyolcszázezren mozdultak meg azért, hogy aláírásukkal támogassák a nemzeti régiók védelméről szóló erdélyi kezdeményezést.

A sikerre az Erdélyi Magyar Szövetség által meghirdetett új magyar egység főpróbájaként tekintünk, hiszen ismét bebizonyosodott, az önös pártérdekek mellőzésével és a reánk erőltetett egypárti gondolkodás megkerülésével valódi, igaz és eredményes magyar összefogás teremthető Erdélyben.

Ugyanakkor a felmutatott magas aláírásszámmal közösségünk fontos és egyértelmű választ adott az erősödő bukaresti magyarellenességre, annak fő hangadói számára világossá tettük, nemet mondunk a magyar közösség és történelmi régióink ellehetetlenítésére, Székelyföld és a Partium tudatos gazdasági elsorvasztására, és igent mondunk a magyar közösség területi autonómiájára.

Tény, hogy az Izsák Balázs elnök vezette Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Szövetséget létrehozó Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács együttműködése példaértékű. Ugyanakkor fontos eredmény, hogy a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés össznemzeti sikerré tudott válni, és azt pártállástól és politikai meggyőződéstől függetlenül  valamennyi fontos Kárpát-medencei magyar szervezet támogatta.

Joggal lehetünk büszkék arra, hogy közös célunk érdekében úgy sikerült több mint egymillió európai polgárt mozgósítanunk, hogy a kezdeményezést sem Bukarest, sem Budapest, sem pedig Brüsszel nem támogatta anyagilag.

Fontos újból hangsúlyoznunk, hogy az SZNT kezdeményezése nem kizárólag a székely autonómia ügyét szolgálja, hanem Erdély más történelmi régióinak gazdasági önállósodási törekvéseit is segíti, hiszen a korábbi, hasonló indítványokhoz képest ezúttal a nyelvi és kulturális jogokon túl, földrajzi területről és pénzügyi forrásokról is szól, melyek elengedhetetlenek a valódi regionális önrendelkezés megteremtéséhez.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki önkéntes munkával, vagy kézjegyével támogatta a kezdeményezést, egyúttal fontosnak tartjuk, hogy az előttünk álló időszakban is az eddigi lelkesedéssel folytassuk a még szükséges aláírások összegyűjtést, hogy a kezdeményezés minden hivatalos feltételnek megfelelhessen!

Hajrá Erdély! Hajrá Székelyföld! Hajrá Partium!

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

Megosztás