Nem engedünk a megfélemlítésnek!

A Maros megyei csendőrség annak ellenére rótt ki 1000 lejes bírságot Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökére a székely szabadság napi felvonulás megszervezéséért, hogy a rendezvény bejelentése az előírásoknak megfelelően megtörtént, a csendőrség láttamozta is a beadványt, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala nem adott ki tiltó határozatot a megmozdulással kapcsolatban, a rendezvény pedig rendbontás nélkül, békés keretek között zajlott.

Ez az újabb szélsőségesen magyarellenes és jogtipró esemény is pontosan jelzi azt, amire a székely szabadság napja alkalmából is felhívtuk a közvélemény figyelmét: Románia a rendszerváltás után bő három évtizeddel sem képes a normalitás talaján maradva és az európai normákkal összhangban működni akkor, amikor jogos önrendelkezési törekvéseinkkel szembesülve – önkritika és belátás helyett – csak a megfélemlítés eszközével képes élni. (Ennek legutóbbi, szomorú példája volt a csendőrség székely szabadság napi jelenléte és magatartása, amikor azonosító szám nélküli rendfenntartók sokasága lepte el a rendezvény helyszínét, s szintén egyértelmű, megfélemlítő szándékkal, kamerákkal rögzítették nemcsak az eseményt, de az azon résztvevő, békés megemlékezőket is.)

A Maros megyei rendvédelmi szerv egyértelműen jogtalan reakciója nem értelmezhető másként, mint arra való törekvésként, hogy teljes erdélyi magyar közösségünket félelemben tartsa – most éppen úgy, hogy az önrendelkezésért folytatott békés és jogszerű harcunk egyik vezető személyiségét igyekszik meghurcolni. Épp ezért szeretnénk világosan fogalmazni: ha jogérvényesítő autonómiaküzdelmünk bármely szereplőjét támadás éri, azzal teljes közösségünket éri támadás. Ennek megfelelően egyként sorakozunk fel Izsák Balázs és az SZNT teljes tagsága mellett, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Országos Elnökségeként pedig tiltakozásunkat fejezzük ki a történtek kapcsán.

Elutasítjuk a rendvédelmi szervek azon törekvéseit, hogy szólás- és gyülekezési szabadságunk alkotmányos jogait semmibe véve megpróbálják megakadályozni a megakadályozhatatlant: önrendelkezési igényünk kinyilatkoztatását és sikerre vitelét.

Az EMSZ országos vezetősége és tagsága legutóbb a párt első Országos Küldöttgyűlésén tette világossá: politikájának alapját a nemzeti-keresztény értékrend és az autonómia ügye melletti feltétlen kiállás képezi. Ennek szellemében valljuk: erdélyi magyar közösségünk minden egyes tagja számíthat ránk akkor, amikor önrendelkezéspárti kiállása miatt támadás éri, továbbá minden ilyen szégyenletes esetről a továbbiakban is tájékoztatjuk – az Európai Szabad Szövetségen keresztül – európai szövetségeseinket.

Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége

Megosztás