Nagyvárad legyen a valódi magyar egység szimbóluma!

A választási év előttünk tornyosuló feladatai között örvendetesnek és óriási eredménynek tartjuk, hogy két évtizednyi hézagos párbeszéd után idén született egy négy választásra szóló országos megállapodás a magyar pártok között, amely tartalmazza a helyi választási koalíciók megkötésének lehetőségét is.

Nagyváradon ez utóbbi a járható út, hiszen talán sehol nem mutatkozik akkora igény a valós magyar egységre, mint éppen városunkban. Az igazi egységet mi csakis a politikai pluralizmus alapjogának tiszteletben tartásával tudjuk elképzelni, ezért a választási koalícióban látjuk azt az eszközt, amely leginkább mozgósító erejű lehet Nagyváradon. Ily módon a koalíciós listán mindkét magyar párt képviselői egyenrangú félként kaphatnának helyet, így minden nagyváradi magyar megtalálhatná rajta azt, akire szavazni szeretne. Ezt az egységre való törekvést fejezte ki vasárnapi rendezvényünk, ahol is Nagyvárad szívében, egymás kezét fogva, politikai beszédektől mentesen, az élőlánc szimbolikáját felhasználva nyilvánították ki a résztvevők a valós egységre törekvés szándékát.

Hangsúlyozzuk: a magyar pártok közötti országos megállapodás legfontosabb eredménye, hogy az RMDSZ is hozzájárult az adott helyszíneken létrehozható választási koalíciókhoz, főleg úgy, hogy négy éve ezt a módszert éppen az RMDSZ alkalmazta sikeresen román pártokkal együttműködve Beszterce-Naszód és Hunyad megyékben. Mi erre az alapra helyezkedve azt valljuk, a választási koalíció a legjobb eszköz Bihar megyében, magyar-magyar viszonylatban is, és nagyon fontos, hogy az egység ilyen módon valósuljon meg, mert csak így nyílhat lehetőség a magyar közösségnek járó alpolgármesteri, és megyei tanács-alelnöki hely visszaszerzésére.

Az Erdélyi Magyar Szövetség nagyváradi szervezete

Megosztás