Nagyvárad: háromnyelvű tájékoztató feliratok kerülnek a belvárosi műemlékekre

A napokban kerülnek felszerelésre a belváros kiemelt műemléképületeink homlokzataira az azok történetével kapcsolatos rövid tájékoztató feliratok. Első körben összesen harminc épület esetében kerülnek pótlásra a korábbi feliratok, illetve kerülnek ki újonnan azokra, amelyek esetében ilyen korábban nem létezett. A tájékoztatószövegek hiányával kapcsolatban hónapok óta számos panasz és észrevétel érkezett szervezetünkhöz. A jelzett problémát Nagyvárad önkormányzata három nyelvű, román, magyar és angol szövegű táblák készíttetésével, európai uniós forrás igénybevételével oldja meg.

Sajnálatos módon e fontos eredmény kapcsán a kivitelezés közben elkövetett, immáron gyakorlatszerűvé vált helyesírási hibák miatt az RMDSZ nagyváradi politikusai ismét teljes támadás alá vették a magyar nyelvijogi helyzetet javítani szándékozó kezdeményezést.

Ezzel kapcsolatban a következőket kívánjuk rögzíteni:

  1. A hibás feliratok kijavítását kezdeményeztük, azok a legrövidebb időn belül cserére kerülnek.
  2. Ismét és sokadszorra mondjuk el, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatalban a magyar nemzetiségű alkalmazottak aránya 4% körüli, számos területen hiányoznak a magyar nyelvet megfelelően ismerő szakemberek, ennek eredményeképpen folyamatosak a magyar nyelvű szövegek körüli problémák és folyamatosan, tűzoltásszerűen kell ezeket orvosolni.
  3. Emlékeztetünk, az elmúlt másfél évtizedben megállás nélkül figyelmeztettünk az önkormányzatnál fennálló katasztrofális magyar nyelvi jogi állapotokra, melyek javítása sohasem képezte a ma már ellenzéki helyzetből szakadatlanul támadó RMDSZ-t.
  4. Emlékeztetünk, számukra sohasem a magyar alkalmazottak arányának emelése volt a prioritás, hanem a személyes érdekeik kapcsán elengedhetetlen vezetői kulcspozíciók és szerződések megszerzése (városi ingatlankezelő, földosztóbizottság, szénszállítási szerződés stb.)
  5. Összehasonlításképpen, míg jelen esetben a vitatott feliratoknak minden politikai reklám- és kampányesemény nélkül néhány napon belül helyes formában ki kell kerülniük, korábban, Bíró Rozália alpolgármestersége idején, visszataszító önreklám formájában egyenként szervezett „avató ünnepségeken”, két választási kampány összes figyelme közepette, négy év leforgása alatt került ki alig két tucat hasonló felirat.
  6. Megállapítjuk, ismét azokat (és első sorban a helyzetet egyedüliként megoldani tudó Zatykó Gyula néppárti politikust) éri támadás, akik a megörökölt áldatlan állapotok közepette, a rendelkezésre álló szűk mozgástér kihasználásával védik a magyar közösség érdekeit, miközben a nagyváradi magyarságot a megyei tanács bársonyszékeiért cserben hagyó RMDSZ és városi frakciója ebben az ügyben is tökéletesen tehetetlen.
  7. Ismét figyelmeztetünk, az RMDSZ folytatódó egypártrendszeri magatartása és folyamatos, gyalázkodó és személyeskedő hangneme tovább csökkenti a valós magyar-magyar párbeszéd és együttműködés esélyeit, ezzel pedig az előttünk álló önkormányzati választásokon szükséges erős magyar érdekképviseleti siker lehetőségét.

Összegzésképpen, azzal a kéréssel fordulunk a saját politikai túlélésük érdekében, hírtelenjében nyelvi jogi harcosokká előlépett nagyváradi RMDSZ-es politikusokat, mivel nyilvánvaló módon a fentebbi ügyben is képtelenek segíteni, a folyamatos támadások helyett inkább engedjék dolgozni azokat, akik tehetnek is közösségünk érdekében. Ugyanakkor újabb három esztendőnyi megyei vezetői jelenlét után végre legalább a Bihar Megyei Tanács honlapjának magyar változatát készítsék el, ugyanis az továbbra is kizárólag román nyelven érhető el.

Megosztás