Megalakult az Erdélyi Magyar Szövetség marosfelfalusi alapszervezete

A Szászrégen mellett elterülő Marosfelfalu bár szórványtelepülés, mégis az itt élő magyar közösség méltán híres küzdőszelleméről, élni akarásáról. Erről tesz tanúbizonyságot az is, hogy ezen kis közösség folyamatosan képes megújulni és prosperálni. Ennek jegyében került sor az EMSZ helyi alakuló gyűlésére, melyen a megjelentek abszolút többsége Simon István helyi önkormányzati képviselőt hatalmazta fel azzal a feladattal, hogy megszervezze a község jobboldali politikai életét. Simon István közösségi ember, egyházi és önkormányzati munkáját több évre visszamenőleg, kifogástalanul látja el a magyarság érdekében. Munkájában segítségére Balla János Levente és Simon József Attila elnökségi tagok lesznek majd. 

Megosztás