Megalakult az Erdélyi Magyar Szövetség borszéki szervezete

Megalakult az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt fúziójából létrejött Erdélyi Magyar
Szövetség borszéki szervezete. Az alakuló ülésen a tettre kész csapat a szervezet elnökének Pépel
Attilát választotta, akinek munkáját alelnökként Szőcs Noémi, elnökségi tagként Portik László segítik.

Megosztás